top of page

avtryck

Enligt § 5 TMG:

 

M&S registreringstjänst


Marua Alugeli
Bodenseestr. 168
81243 München

Kontakt:
Telefon:
  +49 15165577777

     
E -post: permissions@yahoo.com

Momsnummer DE312231655 Ansvar för innehåll
Som tjänsteleverantör är vi ansvariga för vårt eget innehåll på dessa sidor i enlighet med allmän lag i enlighet med avsnitt 7, första stycket i den tyska telemedielagen (TMG). Enligt 8–10 §§ TMG är vi som tjänsteleverantör inte skyldiga att övervaka överförd eller lagrad tredjepartsinformation eller att undersöka omständigheter som tyder på olaglig aktivitet. Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information enligt allmän lag kvarstår av detta orört. Ett ansvar i detta avseende är endast från och med den
Kunskap om en specifik rättslig överträdelse är möjlig. Så snart vi blir medvetna om sådana lagöverträdelser kommer vi att ta bort detta innehåll omedelbart.


Ansvar för länkar

Vårt erbjudande innehåller länkar till externa tredjepartswebbplatser, vars innehåll vi inte har något inflytande över, varför vi inte kan ta något ansvar för detta innehåll från tredje part. Respektive leverantör eller operatör av sidorna är alltid ansvarig för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna kontrollerades för eventuella lagöverträdelser vid den tidpunkt då de länkades. Olagligt innehåll kände inte igen vid länkningstillfället, men permanent övervakning av innehållet på de länkade sidorna är orimligt utan konkreta bevis på brott mot lagen. Så snart vi får kännedom om lagöverträdelser kommer vi att ta bort sådana länkar omedelbart.
 

upphovsrätt
Innehållet och verken på dessa sidor som skapats av webbplatsoperatören omfattas av tysk upphovsrättslag. Dubblering, bearbetning, distribution och alla former av utnyttjande utanför gränserna för upphovsrättslagen kräver skriftligt medgivande från respektive författare eller skapare. Nedladdningar och kopior av denna webbplats är endast tillåtna för privat, icke-kommersiellt bruk.
I den mån innehållet på denna webbplats inte skapades av operatören iakttas upphovsrätten till tredje part. I synnerhet är tredje parts innehåll markerat som sådant. Skulle du ändå bli medveten om ett intrång i upphovsrätten, ber vi dig att meddela oss om detta. Så snart vi får kännedom om lagöverträdelser kommer vi att ta bort sådant innehåll omedelbart.

bottom of page