top of page

DENNA TJÄNST KAN INKLUDERA ÖVERSÄTTNINGAR SOM GÖRES AV GOOGLE. GOOGLE FRÅNKALLAR sig ALLT ANSVAR MED ÖVERSIKT TILL ÖVERSÄTTNINGAR, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDA, INKLUSIVE ALLT ANSVAR FÖR FÖRSIKTIGHET, PÅLITLIGHET OCH ALLT UNDERFÖRSTÅLIGT ANSVAR FÖR MARKNADSTILLÄMPLIGHET.

MS Admissions Service -webbplatsen har översatts med översättningsprogramvara från Google Translate för att göra det enklare för användarna. Rimliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa att denna översättning är korrekt, men ingen automatisk översättning är perfekt, och den är inte heller lämplig för mänsklig ersättning av översättningen. Översättningarna som tillhandahålls här som en tjänst för användare av MS -certifieringstjänstens webbplats omfattas inte av någon garanti för defekter. Inget ansvar antas, varken uttryckligen eller tyst, för riktigheten, tillförlitligheten eller korrektheten av översättningarna från tyska till ett annat språk. Viss innehåll som bilder, videor, Flash, etc. kanske inte har översatts korrekt på grund av begränsningarna i översättningsprogrammet.

Den officiella texten är den tyska versionen av webbplatsen. Avvikelser eller skillnader som följer av översättningen är inte bindande och har ingen rättslig effekt när det gäller efterlevnad av eller överträdelse av regler och lagar. Om du har några frågor om riktigheten av informationen på den översatta webbplatsen, vänligen hänvisa till den tyska webbplatsen eftersom den innehåller den officiella versionen.

bottom of page